Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Awans W Jędrzejowie


Najważniejsze informacje - Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Awans W Jędrzejowie

Adres Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Awans W Jędrzejowie

Armii Krajowej 21 c
Miejscowość Jędrzejów
Kod pocztowy 28-300
Gmina Jędrzejów
Powiat jędrzejowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Awans W Jędrzejowie

413863688
Regon 29288678000461
Organ prowadzący A. Miszczyk Bilcza, ul.Wierzbowa1, 26-026 Morawica

Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Awans W Jędrzejowie znajduje się w miejscowości Jędrzejów pod adresem Armii Krajowej 21 c. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 413863688. Fax: 413863688. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Jędrzejów, powiat jędrzejowski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.awans-szkoly.pl. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29288678000461. Organ rejestrujący dla Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Awans W Jędrzejowie to powiat ziemski.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez praktykanta. W ZSZ główny nacisk położono na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat jędrzejowski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 306 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (51 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa