Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

46
Miejscowość Starochęciny
Kod pocztowy 26-060
Gmina Chęciny
Powiat kielecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 26004773800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Starochęciny pod adresem 46. Szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Chęciny, powiat kielecki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 26004773800000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej główny nacisk położono na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kielecki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 234 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (29,25 na placówkę), a średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa