Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej

Armii Krajowej 21 c
Miejscowość Jędrzejów
Kod pocztowy 28-300
Gmina Jędrzejów
Powiat jędrzejowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej

413863688
Regon 29130786200153
Organ prowadzący SwiętokrzyskieStowNaRzeczAktywZawod.iPomocyMłodzie

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej mieści się w miejscowości Jędrzejów pod adresem Armii Krajowej 21 c. Nr tel. do szkoły to 413863688. Faks: 413863688. Szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Jędrzejów, powiat jędrzejowski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 29130786200153. Organ rejestrujący dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej to powiat ziemski.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i technikum, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat jędrzejowski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 306 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (51 na placówkę), a średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa