Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Przemysłowa 11
Miejscowość Sędziszów
Kod pocztowy 28-340
Gmina Sędziszów
Powiat jędrzejowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 29243760900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Sędziszów pod adresem Przemysłowa 11. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na obszarze gminy Sędziszów, powiat jędrzejowski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 29243760900000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum i technikum, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat jędrzejowski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 306 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (51 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa