Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Chęcinach


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Chęcinach

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Chęcinach

BIAŁEGO ZAGŁĘBIA 1
Miejscowość Chęciny
Kod pocztowy 26-060
Gmina Chęciny
Powiat kielecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Chęcinach

413151068
Regon 26018190000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Chęcinach mieści się w miejscowości Chęciny pod adresem BIAŁEGO ZAGŁĘBIA 1. Telefon do szkoły zawodowej to 413151068. Nr fax: 413151068. ZSZ działa na obszarze gminy Chęciny, powiat kielecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zspcheciny.cal.pl. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 26018190000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kielecki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 234 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (29,25 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa