Cemtrum Kształcenia Praktycznego


Najważniejsze informacje - Cemtrum Kształcenia Praktycznego

Adres Cemtrum Kształcenia Praktycznego

Okrzei 63
Miejscowość Jędrzejów
Kod pocztowy 28-300
Gmina Jędrzejów
Powiat jędrzejowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Centrum Kształcenia Praktycznego
Uprawnienia publiczna

Telefon Cemtrum Kształcenia Praktycznego

413861797
Regon 29109141600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Cemtrum Kształcenia Praktycznego mieści się w miejscowości Jędrzejów pod adresem Okrzei 63. Numer tel. do placówki to 413861797. Faks: 413861797. Placówka ma lokalizację na terytorium gminy Jędrzejów, powiat jędrzejowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 29109141600000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,3. Powiat jędrzejowski ma zarejestrowane 38 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo świętokrzyskie - 514. Na 126 uczniów w powiecie przypada 38 innych placówek edukacyjnych (3,32 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 6,2 (3186 słuchaczy na 514 placówek).

Mapa