Technikum Mechaniczne Nr 5 Im. Stefana Starzyńskiego


Najważniejsze informacje - Technikum Mechaniczne Nr 5 Im. Stefana Starzyńskiego

Patron Stefana Starzyńskiego

Adres Technikum Mechaniczne Nr 5 Im. Stefana Starzyńskiego

Objazdowa 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-771
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Mechaniczne Nr 5 Im. Stefana Starzyńskiego

226194540
Strona
Regon 01578828400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Mechaniczne Nr 5 Im. Stefana Starzyńskiego mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Objazdowa 3. Nr tel. do szkoły to 226194540. Numer fax: 226194540. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zs40.com.pl. Technikum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01578828400000.

Uczeń szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 215, z czego 8 stanowiły słuchaczki, a 207 to uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich technicznych (185,41 na placówkę), a średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 1 39,00 % -
język polski pisemny podstawowy 20 47,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 20 50,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 19 62,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 39,00 % 103 (z 126) 103 (z 126) 103 (z 126) 275 (z 368)
język polski pisemny podstawowy 47,50 % 152 (z 238) 152 (z 238) 152 (z 238) 396 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 50,50 % 130 (z 238) 130 (z 238) 130 (z 238) 338 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 62,40 % 153 (z 234) 153 (z 234) 153 (z 234) 319 (z 767)

Mapa