Technikum Mechaniczne Uzupełniające Nr 23 Im. Stefana Starzyńskiego


Najważniejsze informacje - Technikum Mechaniczne Uzupełniające Nr 23 Im. Stefana Starzyńskiego

Patron Stefan Starzyński

Adres Technikum Mechaniczne Uzupełniające Nr 23 Im. Stefana Starzyńskiego

Objazdowa 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-771
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Mechaniczne Uzupełniające Nr 23 Im. Stefana Starzyńskiego

226194540
Strona
Regon 14033994500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Mechaniczne Uzupełniające Nr 23 Im. Stefana Starzyńskiego mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Objazdowa 3. Numer telefonu do szkoły to 226194540. Nr faksu: 226194540. Technikum mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem www.zs40.com.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 14033994500000.

Słuchacz technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych techników (185,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 wychowanków na 338 placówek).

Mapa