Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Patron prof. Wacław Żenczykowski

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Bohaterów Getta 6
Miejscowość Kłodzko
Kod pocztowy 57-300
Gmina miasto Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

748672413
Strona
Regon 89142131000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 mieści się w miejscowości Kłodzko pod adresem Bohaterów Getta 6. Numer tel. do szkoły zawodowej to 748672413. Faks: 748672414. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem zsp1.ng.pl. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 89142131000000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez kursanta. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce była równa 96, z czego 2 to słuchaczki, a 94 to kursanci. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 766 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (85,11 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 155 placówek).

Mapa