Miejskie Przedszkole


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole

Adres Miejskie Przedszkole

Konopnickiej 6
Miejscowość Jordanów
Kod pocztowy 34-240
Gmina miasto Jordanów
Powiat suski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole

182675556
Regon 49062964600000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole znajduje się w miejscowości Jordanów pod adresem Konopnickiej 6. Telefon do przedszkola to 182675556. Numer fax: 182675556. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Jordanów, powiat suski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49062964600000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 145, z czego 72 to uczennice, a 73 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,5. Powiat suski ma zarejestrowane 28 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 1394 uczniów w powiecie przypada 28 innych przedszkoli (49,79 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Jordanów: 3
  • w gminie Jordanów: 3
  • powiat suski: 36
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa