Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące

Adres Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące

Kolejowa 7
Miejscowość Jordanów
Kod pocztowy 34-240
Gmina miasto Jordanów
Powiat suski
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące

182675531
Regon 35709307700204
Organ prowadzący Centrum Kształcenia Dorosłych

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Jordanów pod adresem Kolejowa 7. Numer telefonu do liceum to 182675531. Nr faksu: 182674960. Liceum działa na obszarze gminy Jordanów, powiat suski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 35709307700204. Instytucja rejestracyjna dla Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące to powiat ziemski.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Powiat suski ma zarejestrowane 14 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 1348 uczniów w powiecie przypada 14 innych placówek licealnych (96,29 na placówkę), a średnia w województwie to 115,67 (54944 wychowanków w wieku licealnym na 475 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 11 19,80 % -
język angielski pisemny podstawowy 10 39,50 % -
język angielski ustny podstawowy 10 40,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 1 40,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 41,00 % -
język polski pisemny podstawowy 11 44,50 % -
język polski ustny podstawowy 11 61,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 19,80 % 3 (z 4) 3 (z 4) 12 (z 13) 427 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 39,50 % 3 (z 4) 3 (z 4) 11 (z 13) 412 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 40,00 % 3 (z 4) 3 (z 4) 11 (z 13) 401 (z 440)
język niemiecki ustny podstawowy 40,00 % 3 (z 4) 3 (z 4) 9 (z 11) 232 (z 281)
język niemiecki pisemny podstawowy 41,00 % 3 (z 4) 3 (z 4) 9 (z 11) 221 (z 281)
język polski pisemny podstawowy 44,50 % 3 (z 4) 3 (z 4) 8 (z 13) 361 (z 448)
język polski ustny podstawowy 61,40 % 3 (z 4) 3 (z 4) 9 (z 13) 315 (z 448)

Mapa