Szkoła Podstawowa W Jordanowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Jordanowie

Patron im. Bohaterów Września 1939 r.

Adres Szkoła Podstawowa W Jordanowie

Kolejowa 7
Miejscowość Jordanów
Kod pocztowy 34-240
Gmina miasto Jordanów
Powiat suski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Jordanowie

182675531
Strona
Regon 49066949100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Jordanowie mieści się w miejscowości Jordanów pod adresem Kolejowa 7. Numer tel. do szkoły podstawowej to 182675531. Numer fax: 182674296. Placówka szkolna mieści się na terenie gminy Jordanów, powiat suski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki szkolnej można znaleźć pod adresem www.spjordanow.pv.pl. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 49066949100000.

Szkoła Podstawowa W Jordanowie uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 339, z czego 160 stanowiły dziewczynki, a 179 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 31 nauczycieli, z czego 21 na pełen etat oraz 10 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,1. Powiat suski ma zarejestrowane 45 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 6265 uczniów w powiecie przypada 45 innych szkół podstawowych (139,22 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Jordanów: 3
  • w gminie Jordanów: 3
  • powiat suski: 36
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa