Zsz


Najważniejsze informacje - Zsz

Adres Zsz

W. Witosa 4
Miejscowość Gromnik
Kod pocztowy 33-180
Gmina Gromnik
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zsz

146514013
Regon 85271833800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zsz mieści się w miejscowości Gromnik pod adresem W. Witosa 4. Telefon do szkoły to 146514013. Faks: 146514013. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terenie gminy Gromnik, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy ZSZ znajdziemy pod adresem www.zsoiz.gromnik.pl. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 85271833800000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i technikum, jednak tylko w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 55, z czego 20 stanowiły uczennice, a 35 stanowili słuchacze. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 787 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (87,44 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa