Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron Stanisław Staszic

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Armii Krajowej 19
Miejscowość Grybów
Kod pocztowy 33-330
Gmina miasto Grybów
Powiat nowosądecki
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

184450353
Strona
Regon 49290734500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Grybów pod adresem Armii Krajowej 19. Telefon do szkoły zawodowej to 184450353. Nr faksu: 184450353. ZSZ działa na obszarze gminy Grybów, powiat nowosądecki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem zszgrybow.pl. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 49290734500000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w szkole licealnej i technikum, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 204, z czego 34 stanowiły kursantki, a 170 stanowili kursanci. Powiat nowosądecki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 627 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (78,38 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 4 11,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 4 32,30 % -
język niemiecki ustny podstawowy 4 41,70 % -
język polski pisemny podstawowy 4 50,70 % -
język polski ustny podstawowy 4 51,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 11,00 % 3 (z 4) 3 (z 4) 14 (z 15) 445 (z 448)
język niemiecki pisemny podstawowy 32,30 % 3 (z 4) 3 (z 4) 12 (z 13) 257 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 41,70 % 3 (z 4) 3 (z 4) 7 (z 13) 223 (z 281)
język polski pisemny podstawowy 50,70 % 2 (z 4) 2 (z 4) 5 (z 15) 262 (z 448)
język polski ustny podstawowy 51,30 % 3 (z 4) 3 (z 4) 14 (z 15) 404 (z 448)

Mapa