Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Grunwaldzka 10
Miejscowość Bobowa
Kod pocztowy 38-350
Gmina Bobowa
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

183514031
Strona
Regon 49282139400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Bobowa pod adresem Grunwaldzka 10. Numer tel. do szkoły zawodowej to 183514031. Nr faksu: 183514031. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Bobowa, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem zsz.bobowa.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 49282139400000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez kursanta. W ZSZ największy nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 67, z czego 12 to uczennice, a 55 to kursanci. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 679 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (67,9 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa