Xvii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi


Najważniejsze informacje - Xvii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Patron Andrzej Frycz Modrzewski

Adres Xvii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Elektoralna 5/7
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-137
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xvii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi

226203833
Regon 00079889000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xvii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Elektoralna 5/7. Numer telefonu do liceum to 226203833. Numer faksu: 226202331. Liceum znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www liceum odwiedzimy pod adresem frycz.edu.pl. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 00079889000000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 546, z czego 340 to uczennice, a 206 to uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 53 nauczycieli, z czego 33 na cały etat oraz 20 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,65. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych liceów (176,71 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 169 64,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 169 87,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 141 95,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 26 97,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 64,30 % 28 (z 238) 28 (z 238) 28 (z 238) 57 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 87,30 % 17 (z 238) 17 (z 238) 17 (z 238) 21 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 95,70 % 19 (z 234) 19 (z 234) 19 (z 234) 20 (z 767)
język niemiecki pisemny podstawowy 97,70 % 9 (z 126) 9 (z 126) 9 (z 126) 12 (z 368)
język rosyjski pisemny podstawowy 100,00 % 4 (z 99) 4 (z 99) 4 (z 99) 4 (z 395)

Mapa