Gimnazjum Specjalne Nr 146


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 146

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 146

Elektoralna 12/14
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-139
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 146

226205772
Regon 01583587100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr 146 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Elektoralna 12/14. Numer telefonu do gimnazjum to 226205772. Numer faksu: 226205772. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zssnr85.waw.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01583587100000.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 43, z czego 20 to uczennice, a 23 to chłopcy. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa