Przedszkole Nr 4


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 4

Adres Przedszkole Nr 4

Elektoralna 15/17
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-137
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 4

226204246
Regon 01300437300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 4 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Elektoralna 15/17. Numer tel. do przedszkola to 226204246. Numer faksu: 226204246. Przedszkole funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www przedszkola można odwiedzić pod adresem www.przedszkole4.com.pl. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 01300437300000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 100, z czego 50 stanowiły uczennice, a 50 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 8. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa