Cxix Liceum Ogólnokształcące


Informacje ogólne

Patron Jacek Kuroń
Adres Złota 58
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-821
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Telefon 226201141
Fax 226202705
Strona
Regon 01575906400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 477
Liczba uczennic 360
Liczba uczniów 117
Całkowita liczba nauczycieli 44
Nauczyciele - pełen etat 28
Nauczyciele - pół etatu 16

Cxix Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Złota 58. Nr tel. do liceum to 226201141. Numer faksu: 226202705. Liceum znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.lokuronia.edu.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 01575906400000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 477, z czego 360 stanowiły licealistki, a 117 stanowili uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 44 nauczycieli, z czego 28 na cały etat oraz 16 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,75. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych liceów (176,71 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 uczniów na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 153 51,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 153 61,80 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 69,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 148 81,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 51,00 % 116 (z 238) 116 (z 238) 116 (z 238) 296 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 61,80 % 81 (z 238) 81 (z 238) 81 (z 238) 185 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 69,30 % 52 (z 126) 52 (z 126) 52 (z 126) 85 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 81,70 % 74 (z 234) 74 (z 234) 74 (z 234) 111 (z 767)

Mapa