Cxix Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Cxix Liceum Ogólnokształcące

Patron Jacek Kuroń

Adres Cxix Liceum Ogólnokształcące

Złota 58
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-821
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Regon 01575906400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Cxix Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Złota 58. Nr tel. do liceum to 226201141. Numer faksu: 226202705. Liceum znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.lokuronia.edu.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 01575906400000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 477, z czego 360 stanowiły licealistki, a 117 stanowili uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 44 nauczycieli, z czego 28 na cały etat oraz 16 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,75. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych liceów (176,71 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 uczniów na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 153 51,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 153 61,80 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 69,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 148 81,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 51,00 % 116 (z 238) 116 (z 238) 116 (z 238) 296 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 61,80 % 81 (z 238) 81 (z 238) 81 (z 238) 185 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 69,30 % 52 (z 126) 52 (z 126) 52 (z 126) 85 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 81,70 % 74 (z 234) 74 (z 234) 74 (z 234) 111 (z 767)

Mapa