V Liceum Ogólnokształcące Im. Księcia Józefa Poniatowskiego


Najważniejsze informacje - V Liceum Ogólnokształcące Im. Księcia Józefa Poniatowskiego

Patron Książę Józef Poniatowski

Adres V Liceum Ogólnokształcące Im. Księcia Józefa Poniatowskiego

Nowolipie 8
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-150
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon V Liceum Ogólnokształcące Im. Księcia Józefa Poniatowskiego

228314804
Regon 01209912400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

V Liceum Ogólnokształcące Im. Księcia Józefa Poniatowskiego znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Nowolipie 8. Telefon do liceum to 228314804. Numer faksu: 228310630. Szkoła licealna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową liceum można znaleźć pod adresem www.vlo.edu.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 01209912400000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 545, z czego 326 stanowiły licealistki, a 219 stanowili uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 42 nauczycieli, z czego 30 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych licealnych szkół średnich (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 154 65,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 154 87,60 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 2 95,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 150 95,20 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 65,30 % 25 (z 238) 25 (z 238) 25 (z 238) 46 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 87,60 % 16 (z 238) 16 (z 238) 16 (z 238) 20 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 95,00 % 15 (z 126) 15 (z 126) 15 (z 126) 21 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 95,20 % 21 (z 234) 21 (z 234) 21 (z 234) 23 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 100,00 % 2 (z 99) 2 (z 99) 2 (z 99) 4 (z 395)

Mapa