Społeczne Liceum Ogólokształcące Nr 25 Im. Marzenny Okońskiej


Najważniejsze informacje - Społeczne Liceum Ogólokształcące Nr 25 Im. Marzenny Okońskiej

Adres Społeczne Liceum Ogólokształcące Nr 25 Im. Marzenny Okońskiej

Aleja Solidarności 101 D
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-144
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Społeczne Liceum Ogólokształcące Nr 25 Im. Marzenny Okońskiej

226544550
Regon 01082746000000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół XXV Liceum Społecznego

Społeczne Liceum Ogólokształcące Nr 25 Im. Marzenny Okońskiej znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Aleja Solidarności 101 D. Numer tel. do szkoły to 226544550. Numer faksu: 226549286. Liceum ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 01082746000000. Instytucja rejestrująca] dla Społeczne Liceum Ogólokształcące Nr 25 Im. Marzenny Okońskiej to miasto na prawach powiatu.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych jednostek licealnych (176,71 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 24 51,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 24 69,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 23 87,60 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 90,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 51,90 % 109 (z 238) 109 (z 238) 109 (z 238) 271 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 69,50 % 58 (z 238) 58 (z 238) 58 (z 238) 120 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 87,60 % 58 (z 234) 58 (z 234) 58 (z 234) 74 (z 767)
język niemiecki pisemny podstawowy 90,00 % 25 (z 126) 25 (z 126) 25 (z 126) 35 (z 368)

Mapa