Xii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Xii Liceum Ogólnokształcące

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Xii Liceum Ogólnokształcące

Sienna 53
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-820
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Regon 01023983900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xii Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Sienna 53. Numer tel. do szkoły to 226208260. Nr faksu: 226204774. Szkoła licealna funkcjonuje na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem http://www.12lo.warszawa.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 01023983900000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 527, z czego 334 to uczennice, a 193 to wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 44 nauczycieli, z czego 25 na cały etat oraz 19 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,32. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych placówek licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 156 60,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 4 66,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 156 67,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 152 87,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 60,30 % 54 (z 238) 54 (z 238) 54 (z 238) 112 (z 778)
język niemiecki pisemny podstawowy 66,30 % 55 (z 126) 55 (z 126) 55 (z 126) 97 (z 368)
matematyka pisemny podstawowy 67,10 % 62 (z 238) 62 (z 238) 62 (z 238) 134 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 87,80 % 57 (z 234) 57 (z 234) 57 (z 234) 73 (z 767)

Mapa