Xii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Xii Liceum Ogólnokształcące

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Xii Liceum Ogólnokształcące

Sienna 53
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-820
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xii Liceum Ogólnokształcące

226208260
Strona
Regon 01023983900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xii Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Sienna 53. Numer tel. do szkoły to 226208260. Nr faksu: 226204774. Szkoła licealna funkcjonuje na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem http://www.12lo.warszawa.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 01023983900000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 527, z czego 334 to uczennice, a 193 to wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 44 nauczycieli, z czego 25 na cały etat oraz 19 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,32. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych placówek licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 156 60,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 4 66,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 156 67,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 152 87,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 60,30 % 54 (z 238) 54 (z 238) 54 (z 238) 112 (z 778)
język niemiecki pisemny podstawowy 66,30 % 55 (z 126) 55 (z 126) 55 (z 126) 97 (z 368)
matematyka pisemny podstawowy 67,10 % 62 (z 238) 62 (z 238) 62 (z 238) 134 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 87,80 % 57 (z 234) 57 (z 234) 57 (z 234) 73 (z 767)

Mapa