Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 5


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 5

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 5

Elektoralna 12/14
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-139
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 5

226205772
Regon 01583586500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 5 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Elektoralna 12/14. Numer telefonu do placówki to 226205772. Nr faksu: 226205772. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www placówki można odwiedzić pod adresem www.zssnr85.waw.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 01583586500000.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów uczących się w placówce była równa 66, z czego 35 to kursantki, a 31 to kursanci. Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,16 (14042 wychowanków na 1721 placówek).

Mapa