Lxxxi Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Lxxxi Liceum Ogólnokształcące

Patron Aleksander Fredro

Adres Lxxxi Liceum Ogólnokształcące

Miła 7
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-180
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Lxxxi Liceum Ogólnokształcące

228311454
Regon 01580323300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Lxxxi Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Miła 7. Numer tel. do szkoły to 228311454. Faks: 228311454. Liceum mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową liceum znajdziemy pod adresem www.fredro.pl. Szkoła licealna figuruje w rejestrze pod numerem 01580323300000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość licealistów pobierających edukację w placówce wynosiła 441, z czego 327 to uczennice, a 114 stanowili licealiści. W liceum pracuje łącznie 40 nauczycieli, z czego 26 na pełen etat oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego licealistę przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,86. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych liceów (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 134 68,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 134 73,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 134 90,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 68,80 % 11 (z 238) 11 (z 238) 11 (z 238) 18 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 73,90 % 46 (z 238) 46 (z 238) 46 (z 238) 87 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 90,90 % 45 (z 234) 44 (z 234) 44 (z 234) 51 (z 767)

Mapa

liceum