Xi Lo Im. Mikołaja Reja


Najważniejsze informacje - Xi Lo Im. Mikołaja Reja

Patron Mikołaj Rej

Adres Xi Lo Im. Mikołaja Reja

pl. S. Małachowskiego 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-063
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xi Lo Im. Mikołaja Reja

228286315
Regon 00079887700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xi Lo Im. Mikołaja Reja znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem pl. S. Małachowskiego 1. Telefon do szkoły to 228286315. Numer fax: 228276908. Liceum ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy liceum można odwiedzić pod adresem rej.edu.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 00079887700000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 566, z czego 333 to uczennice, a 233 stanowili uczniowie. W liceum pracuje łącznie 54 nauczycieli, z czego 39 w pełnym wymiarze godzin oraz 15 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,6. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych licealnych szkół średnich (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 159 68,10 % -
matematyka pisemny podstawowy 159 86,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 90,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 151 94,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 99,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 68,10 % 14 (z 238) 14 (z 238) 14 (z 238) 22 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 86,30 % 18 (z 238) 18 (z 238) 18 (z 238) 22 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 90,30 % 24 (z 126) 24 (z 126) 24 (z 126) 33 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 94,70 % 24 (z 234) 24 (z 234) 24 (z 234) 26 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 99,00 % 6 (z 99) 6 (z 99) 6 (z 99) 9 (z 395)

Mapa