Gimnazjum Specjalne Nr 62


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 62

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 62

Elektoralna 12/14
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-139
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 01602280000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr 62 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Elektoralna 12/14. Numer tel. do gimnazjum to 226203931. Nr fax: 226203931. Gimnazjum działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 01602280000000.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczących się w placówce to 62, z czego 30 stanowiły uczennice, a 32 to chłopcy. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych jednostek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Mapa