Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące

Patron mjr Henryk Sucharski

Adres Liceum Ogólnokształcące

Sienkiewicza 1
Miejscowość Krzyż Wielkopolski
Kod pocztowy 64-761
Gmina Krzyż Wielkopolski
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące

672564012
Strona
Regon 00461790900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Krzyż Wielkopolski pod adresem Sienkiewicza 1. Numer tel. do szkoły to 672564012. Nr fax: 672564012. Liceum znajduje się na obszarze gminy Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.republika.pl/krzyz_lo. Szkoła licealna figuruje w rejestrze pod numerem 00461790900000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 131, z czego 91 stanowiły wychowanki, a 40 stanowili uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 13 na pół etatu. Na jednego licealistę przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,31. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 19 liceów, a województwo wielkopolskie - 554. Na 1285 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek licealnych (67,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,14 (53259 licealistów na 554 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Krzyż Wielkopolski: 4
  • w gminie Krzyż Wielkopolski: 4
  • powiat czarnkowsko-trzcianecki: 62
  • województwo wielkopolskie: 1615

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny rozszerzony 8 44,88 % -
język polski pisemny podstawowy 47 53,83 % 97,87 %
język polski ustny 46 67,50 % 97,83 %
matematyka pisemny podstawowy 47 45,45 % 82,98 %
język angielski ustny 27 57,33 % 96,30 %
język angielski pisemny rozszerzony 2 62,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 32 63,56 % 96,43 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny rozszerzony 44,88 % 2 (z 3) 2 (z 3) 4 (z 5) 149 (z 200)
język polski pisemny podstawowy 53,83 % 1 (z 5) 1 (z 5) 4 (z 18) 146 (z 527)
język polski ustny 67,50 % 2 (z 5) 2 (z 5) 9 (z 16) 200 (z 520)
matematyka pisemny podstawowy 45,45 % 1 (z 5) 1 (z 5) 3 (z 14) 174 (z 455)
język angielski ustny 57,33 % 1 (z 2) 1 (z 2) 6 (z 10) 163 (z 405)
język angielski pisemny rozszerzony 62,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 6) 104 (z 219)
język angielski pisemny podstawowy 63,56 % 1 (z 2) 1 (z 2) 3 (z 11) 145 (z 409)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa