Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z Siedzibą W Ełku


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z Siedzibą W Ełku

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z Siedzibą W Ełku

Armii Krajowej 43
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z Siedzibą W Ełku

876202610
Regon 00051246700332
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z Siedzibą W Ełku mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Armii Krajowej 43. Telefon do technikum to 876202610. Fax: 876202610. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem www.zdz.bialystok.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 00051246700332. Organ rejestrujący dla Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z Siedzibą W Ełku to powiat ziemski.

Kursant szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat ełcki ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 1657 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół średnich o profilu technicznym (150,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 170,28 (21626 uczniów na 127 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr