Gimnazjum Nr 1 Sandomierz


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 Sandomierz

Patron Jan Długosz

Adres Gimnazjum Nr 1 Sandomierz

L.Cieśli 2
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 Sandomierz

158325930
Regon 29242780600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 Sandomierz mieści się w miejscowości Sandomierz pod adresem L.Cieśli 2. Numer telefonu do gimnazjum to 158325930. Nr fax: 158325930. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gim1.sandomierz.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 29242780600000.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 459, z czego 221 to gimnazjalistki, a 238 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 68 nauczycieli, z czego 57 na cały etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,18. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 2364 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (124,42 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,77 (38341 dzieci w wieku gimnazjalnym na 256 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Sandomierz: 16
  • w gminie Sandomierz: 16
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.77-0.136.8
20064.12-0.917.43
20079.61-0.966.82
20083.79-2.276.07
20095.070.739.88
20105.62-0.435.64
20115.96-1.85.81
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.91-2.492.72
20062.96-1.367.97
20078.57-1.457.11
20087.23-1.1911.07
20096.59-0.5612.41
20105.04-0.638.29
20112.73-1.655.39

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa