Technikum Uzupełniające Gastronomiczne


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Gastronomiczne

Patron im. Komisji Edukacji Narodowej

Adres Technikum Uzupełniające Gastronomiczne

Wojska Polskiego 22
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Gastronomiczne

158322243
Regon 29244430200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające Gastronomiczne znajduje się w miejscowości Sandomierz pod adresem Wojska Polskiego 22. Telefon do technikum to 158322243. Numer fax: 158322243. Technikum znajduje się na obszarze gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową technikum znajdziemy pod adresem www.zsgih.sandomierz.pl. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 29244430200000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających naukę w placówce wynosiła 42, z czego 20 to słuchaczki, a 22 to słuchacze. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1177 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich o profilu technicznym (69,24 na placówkę), a średnia w województwie to 137,37 (18682 kursantów na 136 placówek).

Mapa