Technikum Nr 3


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 3

Adres Technikum Nr 3

Armii Krajowej 51 A
Miejscowość Łańcut
Kod pocztowy 37-100
Gmina miasto Łańcut
Powiat łańcucki
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 3

172252286
Regon 69168177200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 3 mieści się w miejscowości Łańcut pod adresem Armii Krajowej 51 A. Telefon do szkoły to 172252286. Numer fax: 172252286. Szkoła średnia techniczna działa na obszarze gminy Łańcut, powiat łańcucki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową technikum odwiedzimy pod adresem zstlancut.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 69168177200000.

Kursant szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 319, z czego 80 to uczennice, a 239 to słuchacze. Powiat łańcucki ma zarejestrowane 6 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 1205 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół średnich technicznych (200,83 na placówkę), a średnia w województwie to 214,4 (36234 wychowanków na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 2 35,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 2 38,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 48 45,30 % 75,00 %
język angielski pisemny podstawowy 46 51,20 % -
język angielski ustny podstawowy 46 53,90 % -
język polski pisemny podstawowy 48 53,10 % 75,00 %
język polski ustny podstawowy 48 75,90 % 75,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 35,00 % 3 (z 4) 3 (z 4) 5 (z 7) 168 (z 198)
język niemiecki pisemny podstawowy 38,50 % 2 (z 4) 2 (z 4) 4 (z 7) 160 (z 200)
matematyka pisemny podstawowy 45,30 % 4 (z 9) 4 (z 9) 5 (z 12) 156 (z 285)
język angielski pisemny podstawowy 51,20 % 6 (z 9) 6 (z 9) 7 (z 12) 195 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 53,90 % 5 (z 9) 5 (z 9) 7 (z 12) 194 (z 279)
język polski pisemny podstawowy 53,10 % 3 (z 9) 3 (z 9) 5 (z 12) 120 (z 285)
język polski ustny podstawowy 75,90 % 5 (z 9) 5 (z 9) 7 (z 12) 125 (z 284)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr