Technikum Nr 11


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 11

Adres Technikum Nr 11

Warszawska 26 a
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-205
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 69168294900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 11 znajduje się w miejscowości Rzeszów pod adresem Warszawska 26 a. Szkoła średnia techniczna znajduje się na terenie gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 69168294900000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 586, z czego 2 stanowiły kursantki, a 584 to uczniowie. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 6371 uczniów w powiecie przypada 18 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (353,94 na placówkę), a średnia w województwie to 214,4 (36234 kursantów na 169 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr