Technikum Nr 2


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 2

Adres Technikum Nr 2

Rejtana 3
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-326
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 2

177482940
Strona
Regon 69168221100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 2 znajduje się w miejscowości Rzeszów pod adresem Rejtana 3. Telefon do technikum to 177482940. Nr fax: 177482963. Szkoła średnia techniczna mieści się na terenie gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zespolszkolnr2.rzeszow.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 69168221100000.

Kursant technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 268, z czego 143 stanowiły uczennice, a 125 stanowili słuchacze. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 6371 uczniów w powiecie przypada 18 innych techników (353,94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 214,4 (36234 uczniów na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 66 42,90 % 79,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 1 48,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 1 50,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 65 55,00 % -
język angielski ustny podstawowy 65 56,40 % -
język polski pisemny podstawowy 66 57,10 % 79,00 %
język polski ustny podstawowy 66 66,10 % 79,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 42,90 % 19 (z 42) 19 (z 42) 19 (z 42) 171 (z 285)
język niemiecki pisemny podstawowy 48,00 % 19 (z 36) 19 (z 36) 19 (z 36) 117 (z 200)
język niemiecki ustny podstawowy 50,00 % 19 (z 36) 19 (z 36) 19 (z 36) 126 (z 198)
język angielski pisemny podstawowy 55,00 % 22 (z 42) 22 (z 42) 22 (z 42) 161 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 56,40 % 27 (z 42) 27 (z 42) 27 (z 42) 175 (z 279)
język polski pisemny podstawowy 57,10 % 14 (z 42) 14 (z 42) 14 (z 42) 74 (z 285)
język polski ustny podstawowy 66,10 % 34 (z 42) 34 (z 42) 34 (z 42) 219 (z 284)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr