Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego I Edukacji Zawodowej W łańcucie


Najważniejsze informacje - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego I Edukacji Zawodowej W Łańcucie

Patron Felicjan Dzierżanowski

Adres Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego I Edukacji Zawodowej W Łańcucie

Armii Krajowej 51
Miejscowość Łańcut
Kod pocztowy 37-100
Gmina miasto Łańcut
Powiat łańcucki
Województwo podkarpackie
Typ Centrum Kształcenia Praktycznego
Uprawnienia publiczna

Telefon Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego I Edukacji Zawodowej W Łańcucie

172252716
Regon 18025501600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego I Edukacji Zawodowej W łańcucie mieści się w miejscowości Łańcut pod adresem Armii Krajowej 51. Telefon do placówki to 172252716. Numer faksu: 172252716. Placówka znajduje się na terenie gminy Łańcut, powiat łańcucki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową placówki można znaleźć pod adresem www.pckpiez-lancut.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 18025501600000.

W placówce pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 7,5. Powiat łańcucki ma zarejestrowane 43 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo podkarpackie - 1035. Na 214 uczniów w powiecie przypada 43 innych placówek edukacyjnych (4,98 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 7,66 (7931 uczniów na 1035 placówek).

Mapa