Państwowa Szkoła Muzyczna I St.


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I St.

Patron Teodor Leszetycki

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I St.

3 Maja 19
Miejscowość Łańcut
Kod pocztowy 37-100
Gmina miasto Łańcut
Powiat łańcucki
Województwo podkarpackie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I St.

172253192
Regon 00028286600000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I St. mieści się w miejscowości Łańcut pod adresem 3 Maja 19. Numer tel. do placówki to 172253192. Nr faksu: 172250272. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Łańcut, powiat łańcucki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Stronę www placówki odwiedzimy pod adresem www.psmlancut.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00028286600000.

W 2013 roku łączna liczba kursantów pobierających naukę w placówce wynosiła 214, z czego 133 to uczennice, a 81 stanowili kursanci. W placówce pracuje łącznie 34 nauczycieli, z czego 21 na pełen etat oraz 13 na pół etatu. Na wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,62. Powiat łańcucki ma zarejestrowane 43 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo podkarpackie - 1035. Na 214 uczniów w powiecie przypada 43 innych placówek edukacyjnych (4,98 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 7,66 (7931 słuchaczy na 1035 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łańcut: 11
  • w gminie Łańcut: 11
  • powiat łańcucki: 40
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa