Technikum Zdz W Rzeszowie


Najważniejsze informacje - Technikum Zdz W Rzeszowie

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Technikum Zdz W Rzeszowie

Piłsudskiego 2
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-959
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Zdz W Rzeszowie

178628093
Strona
Regon 00051267400070
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Technikum Zdz W Rzeszowie znajduje się w miejscowości Rzeszów pod adresem Piłsudskiego 2. Numer telefonu do szkoły to 178628093. Fax: 178625798. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na terytorium gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zs-zdz-rze.internetdsl.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00051267400070. Jednostka rejestracyjna dla Technikum Zdz W Rzeszowie to miasto na prawach powiatu.

Kursant szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów pobierających naukę w placówce to 330, z czego 134 stanowiły kursantki, a 196 stanowili kursanci. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 6371 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół średnich technicznych (353,94 na placówkę), a średnia w województwie to 214,4 (36234 uczniów na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 6 32,20 % -
język niemiecki ustny podstawowy 6 41,10 % -
matematyka pisemny podstawowy 52 33,40 % 52,00 %
język angielski ustny podstawowy 49 40,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 49 43,00 % -
język polski pisemny podstawowy 52 52,10 % 52,00 %
język polski ustny podstawowy 52 60,90 % 52,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 32,20 % 27 (z 36) 27 (z 36) 27 (z 36) 177 (z 200)
język niemiecki ustny podstawowy 41,10 % 26 (z 36) 26 (z 36) 26 (z 36) 157 (z 198)
matematyka pisemny podstawowy 33,40 % 28 (z 42) 28 (z 42) 28 (z 42) 215 (z 285)
język angielski ustny podstawowy 40,00 % 38 (z 42) 37 (z 42) 37 (z 42) 257 (z 279)
język angielski pisemny podstawowy 43,00 % 36 (z 42) 36 (z 42) 36 (z 42) 243 (z 281)
język polski pisemny podstawowy 52,10 % 21 (z 42) 21 (z 42) 21 (z 42) 136 (z 285)
język polski ustny podstawowy 60,90 % 39 (z 42) 39 (z 42) 39 (z 42) 245 (z 284)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa