Technikum Nr 10


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 10

Adres Technikum Nr 10

Warszawska 20
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-205
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 10

177483100
Strona
Regon 69168286600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 10 mieści się w miejscowości Rzeszów pod adresem Warszawska 20. Numer telefonu do szkoły to 177483100. Fax: 177483128. Technikum działa na obszarze gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem zss.rze.pl. Szkoła średnia techniczna znajduje się w rejestrze pod numerem 69168286600000.

Kursant technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość kursantów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 371, z czego 262 to kursantki, a 109 to słuchacze. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 6371 uczniów w powiecie przypada 18 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (353,94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 214,4 (36234 uczniów na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 68 27,10 % 37,00 %
język angielski pisemny podstawowy 66 44,00 % -
język angielski ustny podstawowy 66 57,90 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 6 45,30 % -
język niemiecki ustny podstawowy 6 51,10 % -
język polski pisemny podstawowy 68 46,60 % 37,00 %
język polski ustny podstawowy 68 58,90 % 37,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 27,10 % 31 (z 42) 31 (z 42) 31 (z 42) 236 (z 285)
język angielski pisemny podstawowy 44,00 % 35 (z 42) 35 (z 42) 35 (z 42) 237 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 57,90 % 25 (z 42) 25 (z 42) 25 (z 42) 163 (z 279)
język niemiecki pisemny podstawowy 45,30 % 21 (z 36) 21 (z 36) 21 (z 36) 130 (z 200)
język niemiecki ustny podstawowy 51,10 % 16 (z 36) 16 (z 36) 16 (z 36) 122 (z 198)
język polski pisemny podstawowy 46,60 % 31 (z 42) 31 (z 42) 31 (z 42) 195 (z 285)
język polski ustny podstawowy 58,90 % 40 (z 42) 40 (z 42) 40 (z 42) 255 (z 284)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr