Technikum Nr 10


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 10

Adres Technikum Nr 10

Warszawska 20
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-205
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 10

177483100
Regon 69168286600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 10 mieści się w miejscowości Rzeszów pod adresem Warszawska 20. Numer telefonu do szkoły to 177483100. Fax: 177483128. Technikum działa na obszarze gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem zss.rze.pl. Szkoła średnia techniczna znajduje się w rejestrze pod numerem 69168286600000.

Kursant technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość kursantów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 371, z czego 262 to kursantki, a 109 to słuchacze. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 6371 uczniów w powiecie przypada 18 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (353,94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 214,4 (36234 uczniów na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 68 27,10 % 37,00 %
język angielski pisemny podstawowy 66 44,00 % -
język angielski ustny podstawowy 66 57,90 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 6 45,30 % -
język niemiecki ustny podstawowy 6 51,10 % -
język polski pisemny podstawowy 68 46,60 % 37,00 %
język polski ustny podstawowy 68 58,90 % 37,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 27,10 % 31 (z 42) 31 (z 42) 31 (z 42) 236 (z 285)
język angielski pisemny podstawowy 44,00 % 35 (z 42) 35 (z 42) 35 (z 42) 237 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 57,90 % 25 (z 42) 25 (z 42) 25 (z 42) 163 (z 279)
język niemiecki pisemny podstawowy 45,30 % 21 (z 36) 21 (z 36) 21 (z 36) 130 (z 200)
język niemiecki ustny podstawowy 51,10 % 16 (z 36) 16 (z 36) 16 (z 36) 122 (z 198)
język polski pisemny podstawowy 46,60 % 31 (z 42) 31 (z 42) 31 (z 42) 195 (z 285)
język polski ustny podstawowy 58,90 % 40 (z 42) 40 (z 42) 40 (z 42) 255 (z 284)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr