Technikum Nr 7


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 7

Patron generał Władysław Anders

Adres Technikum Nr 7

Hetmańska 45A
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-078
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 7

177482250
Strona
Regon 69168300900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 7 mieści się w miejscowości Rzeszów pod adresem Hetmańska 45A. Telefon do technikum to 177482250. Faks: 177482274. Szkoła średnia techniczna znajduje się na terenie gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem zsm.resman.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 69168300900000.

Kursant technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów pobierających edukację w placówce była równa 601, z czego 208 to uczennice, a 393 to uczniowie. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 6371 uczniów w powiecie przypada 18 innych techników (353,94 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 214,4 (36234 uczniów na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 6 40,20 % -
język niemiecki ustny podstawowy 6 43,30 % -
język polski pisemny podstawowy 128 55,80 % 83,00 %
język polski ustny podstawowy 128 66,00 % 83,00 %
język angielski pisemny podstawowy 122 56,30 % -
język angielski ustny podstawowy 122 64,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 128 57,20 % 83,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 40,20 % 22 (z 36) 22 (z 36) 22 (z 36) 154 (z 200)
język niemiecki ustny podstawowy 43,30 % 24 (z 36) 24 (z 36) 24 (z 36) 150 (z 198)
język polski pisemny podstawowy 55,80 % 17 (z 42) 17 (z 42) 17 (z 42) 90 (z 285)
język polski ustny podstawowy 66,00 % 35 (z 42) 35 (z 42) 35 (z 42) 220 (z 284)
język angielski pisemny podstawowy 56,30 % 19 (z 42) 19 (z 42) 19 (z 42) 147 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 64,30 % 18 (z 42) 18 (z 42) 18 (z 42) 102 (z 279)
matematyka pisemny podstawowy 57,20 % 9 (z 42) 9 (z 42) 9 (z 42) 85 (z 285)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr