Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Armii Krajowej 51 A
Miejscowość Łańcut
Kod pocztowy 37-100
Gmina miasto Łańcut
Powiat łańcucki
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

172252286
Regon 69168178900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 mieści się w miejscowości Łańcut pod adresem Armii Krajowej 51 A. Telefon do szkoły to 172252286. Numer fax: 172252286. Szkoła o profilu zawodowym działa na terytorium gminy Łańcut, powiat łańcucki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem zstlancut.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 69168178900000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i technikum, lecz tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez słuchacza. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat łańcucki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo podkarpackie - 101. Na 299 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (74,75 na placówkę), a średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów na 101 placówek).

Mapa