I Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres I Liceum Ogólnokształcące

Mickiewicza 3
Miejscowość Łańcut
Kod pocztowy 37-100
Gmina miasto Łańcut
Powiat łańcucki
Województwo podkarpackie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące

172252961
Regon 00022929200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Łańcut pod adresem Mickiewicza 3. Numer telefonu do szkoły to 172252961. Fax: 172252961. Szkoła licealna działa na terytorium gminy Łańcut, powiat łańcucki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.lo-lancut.pl. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00022929200000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 471, z czego 289 stanowiły licealistki, a 182 to licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 40 nauczycieli, z czego 30 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 3. Powiat łańcucki ma zarejestrowane 7 liceów, a województwo podkarpackie - 291. Na 1402 uczniów w powiecie przypada 7 innych placówek licealnych (200,29 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,85 (39823 wychowanków w wieku licealnym na 291 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łańcut: 11
  • w gminie Łańcut: 11
  • powiat łańcucki: 40
  • województwo podkarpackie: 1039

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 146 63,10 % 100,00 %
język polski ustny podstawowy 146 83,00 % 100,00 %
język angielski ustny podstawowy 146 80,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 146 83,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 146 81,90 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 63,10 % 1 (z 9) 1 (z 9) 2 (z 12) 34 (z 285)
język polski ustny podstawowy 83,00 % 1 (z 9) 1 (z 9) 2 (z 12) 70 (z 284)
język angielski ustny podstawowy 80,00 % 1 (z 9) 1 (z 9) 1 (z 12) 30 (z 279)
język angielski pisemny podstawowy 83,50 % 1 (z 9) 1 (z 9) 1 (z 12) 21 (z 281)
matematyka pisemny podstawowy 81,90 % 1 (z 9) 1 (z 9) 1 (z 12) 12 (z 285)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa