Technikum Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 1

Adres Technikum Nr 1

Towarnickiego 4
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-010
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 1

177482150
Strona
Regon 69168210000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 1 znajduje się w miejscowości Rzeszów pod adresem Towarnickiego 4. Numer telefonu do technikum to 177482150. Nr faksu: 177482175. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na terytorium gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły średniej technicznej znajdziemy pod adresem www.lo6.resman.pl. Szkoła średnia techniczna znajduje się w rejestrze pod numerem 69168210000000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 263, z czego 8 to kursantki, a 255 stanowili uczniowie. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 6371 uczniów w powiecie przypada 18 innych techników (353,94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 214,4 (36234 kursantów na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 53 49,90 % 85,00 %
język rosyjski ustny podstawowy 2 50,00 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 50,50 % -
język niemiecki ustny podstawowy 4 50,80 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 4 53,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 48 57,90 % -
język angielski ustny podstawowy 48 65,00 % -
język polski pisemny podstawowy 53 59,80 % 85,00 %
język polski ustny podstawowy 53 63,80 % 85,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 49,90 % 12 (z 42) 12 (z 42) 12 (z 42) 119 (z 285)
język rosyjski ustny podstawowy 50,00 % 4 (z 10) 4 (z 10) 4 (z 10) 32 (z 48)
język rosyjski pisemny podstawowy 50,50 % 4 (z 10) 4 (z 10) 4 (z 10) 28 (z 48)
język niemiecki ustny podstawowy 50,80 % 17 (z 36) 17 (z 36) 17 (z 36) 123 (z 198)
język niemiecki pisemny podstawowy 53,50 % 11 (z 36) 11 (z 36) 11 (z 36) 80 (z 200)
język angielski pisemny podstawowy 57,90 % 16 (z 42) 16 (z 42) 16 (z 42) 135 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 65,00 % 17 (z 42) 17 (z 42) 17 (z 42) 99 (z 279)
język polski pisemny podstawowy 59,80 % 9 (z 42) 9 (z 42) 9 (z 42) 53 (z 285)
język polski ustny podstawowy 63,80 % 38 (z 42) 38 (z 42) 38 (z 42) 237 (z 284)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr