Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Racławicka 23
Miejscowość Miechów
Kod pocztowy 32-200
Gmina Miechów
Powiat miechowski
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 12015057700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Miechów pod adresem Racławicka 23. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje na obszarze gminy Miechów, powiat miechowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Technikum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 12015057700000.

Słuchacz technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów pobierających edukację w placówce była równa 483, z czego 301 stanowiły słuchaczki, a 182 to słuchacze. Powiat miechowski ma zarejestrowane 4 szkoły techniczne, a województwo małopolskie - 246. Na 1157 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół średnich o profilu technicznym (289,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 204,66 (50347 słuchaczy na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język rosyjski pisemny podstawowy 1 33,00 % -
język rosyjski ustny podstawowy 1 43,30 % -
język polski pisemny podstawowy 104 47,90 % 76,00 %
język polski ustny podstawowy 104 68,90 % 76,00 %
matematyka pisemny podstawowy 104 48,60 % 76,00 %
język angielski ustny podstawowy 103 52,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 103 52,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język rosyjski pisemny podstawowy 33,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 2 (z 3) 68 (z 77)
język rosyjski ustny podstawowy 43,30 % 2 (z 3) 2 (z 3) 2 (z 3) 57 (z 77)
język polski pisemny podstawowy 47,90 % 5 (z 7) 5 (z 7) 6 (z 8) 308 (z 448)
język polski ustny podstawowy 68,90 % 4 (z 7) 4 (z 7) 4 (z 8) 197 (z 448)
matematyka pisemny podstawowy 48,60 % 2 (z 7) 2 (z 7) 2 (z 8) 201 (z 448)
język angielski ustny podstawowy 52,70 % 5 (z 7) 5 (z 7) 5 (z 8) 307 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 52,90 % 3 (z 7) 3 (z 7) 3 (z 8) 314 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr