Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

3 Maja 107
Miejscowość Proszowice
Kod pocztowy 32-100
Gmina Proszowice
Powiat proszowicki
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

123861035
Strona
Regon 12220398700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum mieści się w miejscowości Proszowice pod adresem 3 Maja 107. Numer tel. do technikum to 123861035. Nr faksu: 123861035. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na terenie gminy Proszowice, powiat proszowicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły średniej technicznej znajdziemy pod adresem www.zsproszowice.edu.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 12220398700000.

Uczeń szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 41, z czego 27 to uczennice, a 14 to uczniowie. Powiat proszowicki ma zarejestrowane 3 szkoły techniczne, a województwo małopolskie - 246. Na 484 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół średnich o profilu technicznym (161,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 204,66 (50347 kursantów na 246 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr