Prywatne Gimnazjum "omega' W Miechowie


Najważniejsze informacje - Prywatne Gimnazjum "Omega' W Miechowie

Adres Prywatne Gimnazjum "Omega' W Miechowie

KONOPNICKIEJ 2
Miejscowość Miechów
Kod pocztowy 32-200
Gmina Miechów
Powiat miechowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Gimnazjum "Omega' W Miechowie

413831035
Regon 29099754000251
Organ prowadzący LOKALNE CENTRUM EDUKACJI OMEGA ŁOBODA-TAMBOROWSKA

Prywatne Gimnazjum "omega' W Miechowie mieści się w miejscowości Miechów pod adresem KONOPNICKIEJ 2. Numer tel. do szkoły to 413831035. Faks: 413831035. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Miechów, powiat miechowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 29099754000251. Instytucja rejestracyjna dla Prywatne Gimnazjum "omega' W Miechowie to gmina.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat miechowski ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 1404 uczniów w powiecie przypada 11 innych placówek gimnazjalnych (127,64 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200511.680.895.95
20065.94-2.341.89
200715.861.617.56
200813.51.685.6
20096.59-1.40.19
20105.97-1.97-1.58
20116.31.074.76
Rok Szkoła Gmina Powiat
200511.770.446.72
200610.13-0.974.55
200719.610.9310.21
20089.78-0.724.8
200912.17-1.991.29
201011.610.152.88
201110.45-0.285.21

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa