Technikum Ekonomiczne I Informatyczne


Najważniejsze informacje - Technikum Ekonomiczne I Informatyczne

Adres Technikum Ekonomiczne I Informatyczne

Szkolna 5
Miejscowość Działoszyce
Kod pocztowy 28-440
Gmina Działoszyce
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Ekonomiczne I Informatyczne

413526004
Regon 29267638900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Ekonomiczne I Informatyczne znajduje się w miejscowości Działoszyce pod adresem Szkolna 5. Numer telefonu do technikum to 413526004. Nr fax: 413526004. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na obszarze gminy Działoszyce, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem zspdzialoszyce.nets.pl. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29267638900000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 11, z czego 4 stanowiły uczennice, a 7 stanowili uczniowie. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 435 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół średnich technicznych (87 na placówkę), a średnia w województwie to 137,37 (18682 uczniów na 136 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr