Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Racławicka 23
Miejscowość Miechów
Kod pocztowy 32-200
Gmina Miechów
Powiat miechowski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 35723169700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Miechów pod adresem Racławicka 23. Szkoła zawodowa znajduje się na terenie gminy Miechów, powiat miechowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. ZSZ posiada wpis w rejestrze pod numerem 35723169700000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, ale tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce była równa 129, z czego 37 stanowiły uczennice, a 92 to kursanci. Powiat miechowski ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo małopolskie - 183. Na 154 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (77 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa