Liceum Profilowane


Najważniejsze informacje - Liceum Profilowane

Adres Liceum Profilowane

Racławicka 23
Miejscowość Miechów
Kod pocztowy 32-200
Gmina Miechów
Powiat miechowski
Województwo małopolskie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia publiczna
Regon 12015058300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Profilowane znajduje się w miejscowości Miechów pod adresem Racławicka 23. Liceum znajduje się na terenie gminy Miechów, powiat miechowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 12015058300000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 50, z czego 28 stanowiły licealistki, a 22 stanowili uczniowie. Powiat miechowski ma zarejestrowane 11 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 702 uczniów w powiecie przypada 11 innych liceów (63,82 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 115,67 (54944 wychowanków w wieku licealnym na 475 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 23 38,80 % 61,00 %
język polski pisemny podstawowy 23 40,70 % 61,00 %
język polski ustny podstawowy 23 65,20 % 61,00 %
język angielski pisemny podstawowy 22 47,00 % -
język angielski ustny podstawowy 22 54,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 89,00 % -
język rosyjski ustny podstawowy 1 93,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 38,80 % 3 (z 7) 3 (z 7) 3 (z 8) 290 (z 448)
język polski pisemny podstawowy 40,70 % 6 (z 7) 6 (z 7) 7 (z 8) 400 (z 448)
język polski ustny podstawowy 65,20 % 5 (z 7) 5 (z 7) 6 (z 8) 257 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 47,00 % 6 (z 7) 6 (z 7) 6 (z 8) 373 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 54,70 % 4 (z 7) 4 (z 7) 4 (z 8) 287 (z 440)
język rosyjski pisemny podstawowy 89,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 14 (z 77)
język rosyjski ustny podstawowy 93,30 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 13 (z 77)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa