Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Przemysłowa 11
Miejscowość Sędziszów
Kod pocztowy 28-340
Gmina Sędziszów
Powiat jędrzejowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 29243766700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Sędziszów pod adresem Przemysłowa 11. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje na terenie gminy Sędziszów, powiat jędrzejowski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Szkoła średnia o profilu technicznym widnieje w rejestrze pod numerem 29243766700000.

Kursant technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 143, z czego 2 to słuchaczki, a 141 to słuchacze. Powiat jędrzejowski ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1404 uczniów w powiecie przypada 7 innych techników (200,57 na placówkę), a średnia w województwie to 137,37 (18682 wychowanków na 136 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 13 42,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 13 47,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 11 49,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 2 49,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 42,00 % 2 (z 3) 3 (z 4) 9 (z 13) 130 (z 188)
matematyka pisemny podstawowy 47,20 % 2 (z 3) 2 (z 4) 6 (z 13) 74 (z 187)
język angielski pisemny podstawowy 49,30 % 2 (z 3) 2 (z 4) 6 (z 13) 107 (z 188)
język niemiecki pisemny podstawowy 49,50 % 1 (z 2) 1 (z 3) 2 (z 8) 45 (z 111)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr