Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Liceum Ogólnokształcące

M.Konopnickiej 2
Miejscowość Miechów
Kod pocztowy 32-200
Gmina Miechów
Powiat miechowski
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące

413831035
Regon 00073245300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Miechów pod adresem M.Konopnickiej 2. Telefon do szkoły to 413831035. Faks: 413831035. Liceum znajduje się na obszarze gminy Miechów, powiat miechowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy liceum można znaleźć pod adresem www.lo.miechow.pl. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 00073245300000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość licealistów uczących się w placówce to 533, z czego 346 stanowiły licealistki, a 187 stanowili wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 36 nauczycieli, z czego 31 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 6,2. Powiat miechowski ma zarejestrowane 11 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 702 uczniów w powiecie przypada 11 innych jednostek licealnych (63,82 na placówkę), a średnia w województwie to 115,67 (54944 licealistów na 475 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Miechów: 8
  • w gminie Miechów: 13
  • powiat miechowski: 28
  • województwo małopolskie: 1603

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 218 66,40 % 100,00 %
język polski ustny podstawowy 218 89,70 % 100,00 %
język włoski pisemny podstawowy 1 70,00 % -
język włoski ustny podstawowy 1 76,70 % -
matematyka pisemny podstawowy 218 73,00 % 100,00 %
język angielski pisemny podstawowy 217 77,30 % -
język angielski ustny podstawowy 217 81,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 66,40 % 1 (z 7) 1 (z 7) 1 (z 8) 39 (z 448)
język polski ustny podstawowy 89,70 % 1 (z 7) 1 (z 7) 1 (z 8) 12 (z 448)
język włoski pisemny podstawowy 70,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 15 (z 20)
język włoski ustny podstawowy 76,70 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 16 (z 21)
matematyka pisemny podstawowy 73,00 % 1 (z 7) 1 (z 7) 1 (z 8) 48 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 77,30 % 1 (z 7) 1 (z 7) 1 (z 8) 75 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 81,30 % 1 (z 7) 1 (z 7) 1 (z 8) 36 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa