Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Skalska 18
Miejscowość Wolbrom
Kod pocztowy 32-340
Gmina Wolbrom
Powiat olkuski
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

326441055
Regon 35672241800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Wolbrom pod adresem Skalska 18. Nr tel. do szkoły to 326441055. Numer fax: 326441055. Technikum funkcjonuje na terenie gminy Wolbrom, powiat olkuski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową technikum można znaleźć pod adresem www.zswolbrom.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 35672241800000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów pobierających edukację w placówce była równa 119, z czego 27 stanowiły uczennice, a 92 to słuchacze. Powiat olkuski ma zarejestrowane 8 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 1600 uczniów w powiecie przypada 8 innych techników (200 na placówkę), a średnia w województwie to 204,66 (50347 słuchaczy na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 12 26,30 % 33,00 %
język rosyjski pisemny podstawowy 1 32,00 % -
język rosyjski ustny podstawowy 1 46,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 12 35,30 % -
język angielski ustny podstawowy 12 37,50 % -
język polski pisemny podstawowy 12 38,40 % 33,00 %
język polski ustny podstawowy 12 57,90 % 33,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 26,30 % 2 (z 4) 2 (z 4) 16 (z 20) 395 (z 448)
język rosyjski pisemny podstawowy 32,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 9 (z 10) 69 (z 77)
język rosyjski ustny podstawowy 46,70 % 1 (z 2) 1 (z 2) 7 (z 10) 56 (z 77)
język angielski pisemny podstawowy 35,30 % 2 (z 3) 2 (z 3) 16 (z 19) 420 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 37,50 % 2 (z 3) 2 (z 3) 16 (z 19) 409 (z 440)
język polski pisemny podstawowy 38,40 % 3 (z 4) 3 (z 4) 18 (z 20) 414 (z 448)
język polski ustny podstawowy 57,90 % 2 (z 4) 2 (z 4) 16 (z 20) 357 (z 448)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr